Mentor

Vršnjačka edukacija je jedan od najefiikasnijih oblika napredovanja. Vaš mentor će vam se uvek naći i odgovoriti na sva pitanja, podeliti sa vama lična iskustva ili raditi dodatno kako bi postigli najbolje rezultate. Dobrim radom ćete i vi doći u situaciju da ćete se baviti edukovanjem mlađih i neiskusnijih igrača… Zahtevajte od trenera vašeg mentora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *